Capa p/ celular Skelanimal Gata Kit

Capa p/ celular Skelanimal Gata Kit ~ com velcro. 

Capa p/ celular Skelanimal Gata Kit ~ com velcro. Capa p/ celular Skelanimal Gata Kit ~ com velcro. 

 Capa p/ celular Skelanimal Gata Kit ~ com velcro
R$5,00
 

Descrição: 
Case pra celular em feltro
tamanho aprox.:12cm x 8cm